Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Tỏa sáng vùng sơn cước

(Kính tặng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải)
Ẩn hiện sáng con tàu
Sương rơi miền sơn cước
Khơi dậy dòng mơ ước
Bao đời chưa nghĩ được
Điện, Bắc Hà – Lico
Hai lẻ tám sẽ có.
Đêm sương lạnh lào cai
Đón, Anhh Hoàng Trung Hải
Về ngăn dòng sớm mai

Dân đôi bờ sông chảy
Mừng vui, mắt lệ tràn
Nay mai làng có [...]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét