Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Ngâm thơ Phạm Thượng Hiền

Bấm vào đây để nghe ngâm bài thơ “BÊN SÔNG NINH NHỚ MẸ” (Thơ: Phạm Thượng Hiền): [Audio clip: view full post to listen]

Bấm vào đây để nghe ngâm bài thơ “HÓA ĐÁ” (Phạm Thượng Hiền)
[Audio clip: view full post to listen]

Bấm vào đây để nghe ngâm bài thơ “BIỂN VÀ CAO NGUYÊN” (Phạm Thượng [...]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét