Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Đặt tên con

Đã mấy đêm rồi nghĩ tên con
Nghĩa nặng tình sâu ý vẹn tròn
Tên sao cho thỏa lòng mong ước
Muôn thủa mai sau mãi vẫn còn
Ba mẹ sinh con từ giọt máu
Giữa những ngày Dân Tộc còn đau
Că nước mịt mù… bom đạn Mỹ
Ba ra đi nhận những con tàu
Mẹ nhà sớm tối lên lớp dậy
Máy [...]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét