Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Những bài thơ phổ nhạc

Giới thiệu về Phạm Thượng Hiền: [Audio clip: view full post to listen]

Bấm vào đây để lắng nghe bài hát “VINH QUANG ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM” (Lời thơ Phạm Thượng Hiền. Phổ nhạc: Đỗ Kim Yến)
[Audio clip: view full post to listen]
[Audio clip: view full post to listen]

Bấm vào đây để nghe bài hát “THỔI [...]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét