Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Tặng nhà thơ Phạm Thượng Hiền

                                     Phạm    - Thượng khi quân thật không hay
                                     Thượng- Đế ban cho cái lộc này
                                     Hiền      - Hòa nhân hậu , xây tình nghĩa
                                     Chủ        - Trương đúng đắn , chắc từ đây

                                     Tịch       - Chiếu ngồi chơi , thoáng mây bay
                                      Câu        - Cá Hồ Tây , vui tháng ngày
                                      Lạc        - Thú điền viên , hồn kẻ sỹ
                                      Bộ          - Thơ Hà Nội phải nói hay ./.


                                                               Mê Linh , ngày 22 tháng 02 năm 2012
                                                                            Nguyễn Thanh Tường 
                                                         90 tuổi Câu lạc bộ thơ Huyện Mê Linh - Hà Nội


                                                                       

Phương châm sống

                                                
                        


                                                         Sướng mà không biết sướng
                                                         Thì suốt đời khổ
                                                         Khổ đấy mà không thấy
                                                         Thì đời mới sướng

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Qủa ngọt chín rồi - Thơ tặng Phạm Thượng Hiền

Vợ chồng Nhà thơ Phạm Thượng Hiền và những người bạn thơ trong chuyến công tác tại Nam Định

Nắng vẫn ngồi thiền sau đám mây xuân
Gió vẫn dạo chơi trên đường không tuổi
Mưa vẫn hát nông nàn chưa khúc cuối
Đại địa cười hoa nở đón hiền nhân

Trực Đại – Trực Ninh sinh người chính trực
Ninh Cơ hiền như lòng mẹ ước mơ 
Mái chèo xưa xuôi dòng đời xuôi ngược
Đã quyết chí đi biển lớn nề chi

Vạn nẻo đường qua trên đôi chân vững
Theo con tàu chuyên chở những yêu thương
Trái tim can trường tu thân lập nghiệp
Trấn Vũ - Thăng Long duyên định an cư

Cánh chim không mỏi những vòm trời mới
Yêu quá cuộc đời vốn đã là thơ
Tâm tư ủ mộng để thơ chắp cánh
Bay lên đi vì tịnh tú rạng ngời

Phạm - một chữ duyên trong lòng trăm họ
Thượng - một tâm hồn chan chứa yêu thương
Hiền - một trái tim mãi vương nhựa sống
Quả ngọt chín rồi , dâng đời thơm hương ./.                                                   Nhà thơ Phạm Hoàng Nam - www.phamhoangnam.com
                                           Trưởng ban biên tập Thi đàn Việt Nam - www.tho.com.vn

                                            Kính tặng nhà thơ Phạm Thượng Hiền
                                            Kính chúc chú luôn mạnh khỏe ,
                                            Mãi mùa xuân lại thêm mùa xuân
                                            Vạn sự an khang , vạn sự lành

                                            Viết tại Trực Đại, Trực Ninh , Nam Định
                                                               Ngày 12/02/2012