Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Ảnh nhà thơ


 

Giới thiệu


+ Nhà thơ Phạm Thượng Hiền : Sinh năm 1948

+ Quê Quán: Nam Định

+ Trú Quán: 178 Phố Trấn Vũ – Ba Đình – Hà Nội

+ Chức vụ : Nguyên Chánh văn phòng (Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam)

+ Là Hội viên hội nhà báo Việt Nam

+ Ủy viênBan thường vụ  CLB Thơ Việt Nam

+ Chủ tịch Câu lạc bộ thơ Thành phố Hà Nội

+ Giám Đốc công ty TNHH Song Hiền

+ Nhà thơ có nhiều bài thơ đăng ở các báo trung ương và địa phương như

+ Tập San Hương Đất Việt CLB thơ

+ Thơ in riêng “ Đời và Thơ” NXB Hà Nội

+ Nhà văn Việt Nam 2008