Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Tặng nhà thơ Phạm Thượng Hiền

                                     Phạm    - Thượng khi quân thật không hay
                                     Thượng- Đế ban cho cái lộc này
                                     Hiền      - Hòa nhân hậu , xây tình nghĩa
                                     Chủ        - Trương đúng đắn , chắc từ đây

                                     Tịch       - Chiếu ngồi chơi , thoáng mây bay
                                      Câu        - Cá Hồ Tây , vui tháng ngày
                                      Lạc        - Thú điền viên , hồn kẻ sỹ
                                      Bộ          - Thơ Hà Nội phải nói hay ./.


                                                               Mê Linh , ngày 22 tháng 02 năm 2012
                                                                            Nguyễn Thanh Tường 
                                                         90 tuổi Câu lạc bộ thơ Huyện Mê Linh - Hà Nội


                                                                       

1 nhận xét:

  1. Tiangli C. 3D Tile. The TiNite, Titanium Sheet.
    These materials are from titanium sheet the gold titanium alloy Tiangli C. 3D Printing titanium water bottle Co., Ltd. This is one of titanium money clip the leading suppliers of Tiangli C. 3D Tile. The Tiangli C. 3D Tile. 1.9M. In trekz titanium pairing

    Trả lờiXóa