Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Chòng chành

Cách nhau một vách con tàu
Mà như Ngưu – Chức đợi Ngâu nát lòng
Sông Ngân từ lệ đôi dòng
Con tàu cứ những chòng chành đôi ta
Chòng chành… gần thế mà xa…
Sông Ngân rộng thế nhưng mà dễ sang
Vách tàu, chỉ cách một gang
Bắc cầu giải yếm, hòng sang rễ gì ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét