Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Hoa tím muộn
Nghe nhạc


(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)


1 nhận xét:

  1. Jens Von Bahr and Fredrik Österberg based the 우리카지노 company in 2006. They remain on the board and control ~13% of the outstanding shares. One of the early backers was Richard Livingstone, a British gaming company operator/investor. Richard's brother Ian sits on the board and controls ~10% of the shares.

    Trả lờiXóa