Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Thơ nông dân

Ảnh internet
Luống cày đánh thức ban mai
Đều như khuôn nhạc đất đai trở mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét