Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Thơ hữu nghị

Ảnh trên mạng


                                                                  TÌNH HỒ

Long lanh Tây Hồ
Hây hây má đỏ
Sóng , gió rì rào
Mách bảo nhỏ tôi
Hãy học cháu ơi
Yêu đương chưa vội
Khổ học khi trẻ 
Mới khỏe tuổi già
Lời bác giống Cha
Dẫu nhà Bác hẹp 
Lòng Bác bao la 
Hồ Tây Hà Nội
Biển Hồ quê ta
Việt nam Căm pu chi a
Nghĩa tình sâu nặng đậm đà thủy chung
Hồ Tây ngày 22/02/2012
Chuon Sophal ( lưu HS CPC )

1 nhận xét: