Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Tặng con tròn một tuổi 

( ...Mừng Lan Anh đã đẫy một tuổi tròn
      Tương lai đang rộng cửa đón chờ con ...)
                                       Ngày 02 tháng 4 năm 1974

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét